Logo van De Rechtspraak

Sinds 2000 zijn wij werkzaam voor de Rechterlijke Macht.
Voor een rechtbank is het concept voor integraal management nader uitgewerkt. Hiervoor is in samenspraak met de werkgroep een programma ontwikkeld. Dit programma is door het voltallige bestuur en door alle leidinggevenden gevolgd. Vervolgens zijn alle 680 medewerkers getraind.

Overige werkzaamheden

Begeleiding van besturen van de rechtbank
Masterclasses voor sectorvoorzitters, teamvoorzitters
Begeleiding van intervisie
Individuele coaching

Hoge Raad der Nederlanden

In opdracht van directie hebben wij mediation gegeven
Daarnaast coachen wij verschillende leidinggevenden

Openbaar Ministerie Amsterdam

Workshop voor Officieren van Justitie
Workshop voor Ketenregisseurs

Politie Utrecht

Intervisie voor alle HR adviseurs en management