Intervisie

Visie en werkwijze

Het doel van intervisie is onder meer het professionaliseren van het vak van de deelnemers. Er wordt gewerkt op basis van eigen ingebrachte casuïstiek. Deelnemers leren, in een veilige context, van en met elkaar. Door het bespreekbaar te maken van wat u voor knelpunten tegenkomt in uw werk. U functioneert als sparringpartners van elkaar. Het doel is om te groeien in uw functie en deze groei in te zetten in dienst van de organisatie.

Aan de hand van een door ons ontwikkelt intervisiemodel leren deelnemers alternatieve oplossingen te vinden. Vervolgens leren ze deze methodiek goed toe te passen in uiteenlopende werksituaties. Dit gebeurt door feitelijke waarnemingen en gedrag te observeren en te benoemen. U leert dat er meerdere effectieve oplossingen zijn voor uiteenlopende werksituaties. Wat een positief effect heeft op de deelnemers en hiermee op verschillende organisatie- ontwikkelingen. De persoonlijke slagkracht en impact worden versterkt. Naast het verstrekken van praktische handvatten en vaardigheden zijn er ook de nodige momenten van reflectie en bezinning om betekenis te geven aan het dagelijkse functioneren.

Vragen die dan opkomen, liggen meestal op het terrein van:

 • wat doe ik?
 • volg ik de juiste strategie?
 • wil ik zo opereren of zijn er alternatieven?
 • is mijn stijl van leidinggeven succesvol?
 • welke managementdilemma’s kom ik tegen?
 • hoe maak ik de juiste keuzen? Hoe beïnvloed ik effectief?

Bovenstaande vragen zijn steeds gerelateerd aan het werk en iemands persoonlijke leerdoelen.

Intervisie sluit aan bij de persoonlijke wensen, bekwaamheden en de eisen van de deelnemers en de organisatie waarin zij opereren. Intervisie is flexibel voor wat betreft de aangeboden werkvormen. Maar wel eenduidig in de gekozen doelstelling om intervisie toe te passen. tenThijreflect kiest voor een gestructureerde aanpak. Het voordeel hiervan is onder meer:

 • unanieme werkwijze; de methode wordt door de deelnemers snel overgenomen en is toepasbaar voor meerdere werksituaties;
 • meerdere cases komen in één sessie aan bod. Dit verhoogt de onderlinge betrokkenheid en motivatie voor het blijven volgen van intervisie bijeenkomsten;
 • concrete handvatten voor probleemsignalering, probleemdefiniëring en probleemoplossing;
 • door de methodiek zijn de deelnemers snel in staat om zelfstandig, zonder begeleiding van externen, hun intervisie sessies te leiden en te begeleiden.

Werkwijze

Gedurende 5 bijeenkomsten van 3 uren werken de deelnemers met de methode en werkwijze van intervisie volgens ons eigen model. Klik hier om een afspraak te maken in onze Skype agenda.

Context

Organisaties zoeken een effectieve en economische manier waarop zij managers of medewerkers optimaal kunnen faciliteren in hun werk en persoonlijke ontwikkeling.
Aangezien er goede ervaringen zijn met de werkvorm intervisie kiezen organisaties steeds vaker voor een opleiding die managers en HR managers opleiden tot het zelfstandig kunnen begeleiden van intervisie groepen binnen hun eigen organisatie.
Intervisie is een vorm van collegiale consultatie waarbij een vaste groep personen werkproblemen op een systematische wijze bespreekt en aanpakt. De persoon die een case inbrengt wordt geholpen door collegiale suggesties die het hem/haar in staat te stellen alternatieve oplossingen voor eigen werkproblemen te formuleren.

Vragen waar deelnemers antwoorden op zoeken zijn:

 • hoe schep ik voorwaarden en faciliteer ik een intervisieproces zodanig dat het voor de deelnemers in de groep veilig genoeg is om te kunnen leren?
 • hoe ga ik om met emotionele weerstand?
 • welke interventies zijn er? Op inhoud -en betrekkingsniveau?
 • welke interventies werken wel- en niet?
 • wat zijn valkuilen?
 • wat is mijn rol als supervisor in de bestaande context?
 • wat zijn mijn eigen thema’s en hoe zorg ik ervoor dat deze niet aan bod komen tijdens de begeleiding?
 • woe begeleid ik op een professionele- en kundige wijze het intervisie proces en de deelnemers?

Resultaten(globaal)

Na deze opleiding tot interne intervisie begeleider:
 • weet u wat intervisie inhoudt;
 • kunt u kundig een intervisie sessie begeleiden;
 • hebt u persoonlijk ervaren hoe intervisie werkt;
 • kunt u deze ervaring gebruiken voor de rol van intervisie begeleider;
 • kunt u intervisie professioneel in uw organisatie introduceren en begeleiden.

Organisaties die werken volgens deze methode
ANWB, KLM, 9 divisies, TNO 4 divisies, KWR managementteam, NMI, Consumentenbond, Politie Utrecht, Rechtbanken Rotterdam, Utrecht, den Haag, OM Amsterdam, Zutphen, Stadgenoot