We hebben aan Madeleine gevraagd om een conflict dat tussen medewerkers op een van de afdelingen speelde mee te helpen oplossen. Dat is gelukt, eigenlijk is het beter verlopen dan we van tevoren dachten. Huub Schotman KLM Vice President Capacity & Network planning

Conflicten komen overal voor. Soms echter wordt een conflict tussen verschillende partijen of medewerkers niet opgelost. Het gevolg kan zijn dat het conflict blijft sluimeren en onverwachts tot een uitbarsting komt. Mensen raken beschadigd of zijn emotioneel niet meer in staat tot samenwerking. De communicatie is verstoord.

Conflicten die niet of slecht zijn opgelost kosten veel schade. Medewerkers melden zich ziek of vallen langdurig uit. Of medewerkers gaan saboteren of worden improductief.

Het is wenselijk om conflicten constructief op te lossen. Zodanig dat alle betrokkenen hier zich in kunnen vinden. En schade wordt voorkomen.

Een mediator is een professioneel opgeleide onafhankelijke die zorgt dat de onderlinge communicatie weer op gang komt. Wij zorgen ervoor dat naast een heldere communicatie medewerkers ook handvatten krijgen om met elkaar conflicten constructief op te lossen. Ze bewust te maken van welke rol iedereen in het conflict heeft. Wat conflicten remt en welke actoren conflicten opjagen. Maar vooral om een betere communicatie te bevorderen en onderhandelingen succesvol te starten en af te ronden. Waardoor de* situatie nu en in de toekomst* is opgelost.

Kortom om te komen tot werkbare oplossingen.
Hiervoor zijn wij officieel opgeleid en gecertificeerd.

Daarnaast hebben wij een opleiding tot Collaboratieve Coach gevolgd. Deze opleiding geeft professionele handvatten voor de coach om effectief te bemiddelen tijdens echtscheidingen.