Methodieken; Mindfulness, drama/theatermethodieken, Mediation

Wij werken met de gangbare theoretische modellen. Om deelnemers snel uit hun context te halen en hun in de actie te krijgen maken we gebruik van drama/theatermethodieken. Ook gebruiken we mindfulness voor balans en stressreductie. Voor het oplossen en uitwerken van conflicten hanteren we mediation. Theorie dient om het geleerde in een context te plaatsen. De toepassing van methodieken is afhankelijk van de leervraag en gewenste eindresultaten.

R.E.T.
Gedachtes, gevoelens en emoties die remmend werken hangen vaak samen met ideeën die mensen hebben over zichzelf, hun functie, over collegae, over organisaties en de wereld in het algemeen. Onze manier van denken en ons voorstellingsvermogen bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen, opstellen en gedragen. Dit is het uitgangspunt van R.E.T. waarvan de grondlegger Dr. Albert Ellis is.
R.E.T. is een didactische methode om belemmerende ideeën en emoties onder de loep te nemen en aan de realiteit te toetsen in plaats van ze als vanzelfsprekend aan te nemen.
Hierdoor verkrijgt men inzicht in ontstane denkwijzen en patronen. Zowel in eigen gedrag als ook in gedrag van medewerkers. Wij zijn gecertificeerd om onder meer de bovengenoemde methode met succes toe te passen in onze coaching-programma.