Outplacement

Outplacement 89% binnen 6 maanden een nieuwe baan!

De aanpak en werkwijze van Madeleine werkt goed. Ik ben erg tevreden en verwijs dan ook graag door naar haar en haar bureau. A.v.d. H. UPC

Onze medewerkers kijken weer positief naar de toekomst en staan weer in hun kracht. Dat hoor ik van hen en dat is belangrijk voor ons.A. Postma HR advisor UPC

Betrokken, doortastend, ze weten waar ze het over hebben. Ik heb weer zelfvertrouwen en nog belangrijker een baan! ?? I. van de Meer Ntr??

Outplacement is effectief in het succesvol vergroten van de kans op het vinden van een passende baan. Het is een intensief en persoonlijk proces. Na afloop zeggen onze tevreden deelnemers dat zij het als een verrijkende ontdekkingsreis hebben ervaren.

Feiten
Sinds 2002 zijn wij actief in het leveren van goede en resultaatgerichte outplacement-begeleiding. 89% van onze deelnemers vindt dan ook binnen 6 maanden een nieuwe baan.

Onze aanpak is gedegen, succesvol en persoonlijk. Naast outplacement, geven wij ook trainingen en coaching. Het outplacementprogramma werkt op drie dimensies. Het mentale/cognitieve, het emotionele en het fysieke vlak. Qua werkvormen wordt onder meer Rationele Emotieve Cognitieve training (R.E.T.), presentatietechnieken, assessments, zelftesten en mindfulness aangeboden. Het programma wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen, doelen en mogelijkheden. Hiermee begeleiden wij u naar de door u gewenste resultaten.

Outplacementbegeleiding werkt dan ook als een katalysator in het vinden van een passende baan.
 • U ontdekt wat u werkelijk wilt en krijgt hiervoor een persoonlijk kompas
 • U vergroot uw mogelijkheden
 • U versterkt uw persoonlijke presentatie
 • U krijgt en behoudt energie, ook bij tegenslag
 • U wordt effectiever in het vinden naar de baan die u wilt

Outplacement door TenThijreflect betekent voor u:
Een duidelijke zoekrichting en goede onderscheidende Personal Branding.
Van volledige begeleiding bij einde dienstbetrekking, tot en met alle facetten en hulp bij het vinden van een passende nieuwe baan.

Oriënterend gesprek

In een gratis kennismakingsgesprek horen wij graag wat u zoekt en wenst. Bovendien kunnen we u nog meer informeren over uw mogelijkheden om u snel en kundig naar een passende baan te coachen. Klikt u hier voor een kosteloos Skype kennismakingsgesprek

Workshop F O C U S

Workshop Focus en houvast op je toekomst

Een reorganisatie wordt door iedereen op een andere manier ervaren en beleefd. Sommige medewerkers zien het als een uitdaging en een kans, terwijl andere onzekerheid en spanning ervaren.

Al deze stresselementen hebben een effect op de beleving bij verandering.
Door een aangekondigde reorganisatie of koerswijziging ontstaat onrust in de organisatie. Medewerkers voelen zich onzeker en kunnen soms hun gevoel niet op een productieve manier kwijt. Het werk, de werksfeer en productiviteit lijden er onder.

De interactieve workshop “Focus en houvast op je toekomst” zorgt ervoor dat de medewerkers weer achter hun eigen stuurwiel komen te staan. In plaats van zich slachtoffer te voelen, zijn zij weer baas over hun eigen loopbaan. De workshop werkt uitstekend kort na een aankondiging van een reorganisatie, overname of ingrijpende strategiewijziging. En helpt acceptatie en pro-activiteit te bevorderen.

Opzet:
Interactieve workshop Focus en Houvast eigen Toekomst

Doelen:
Inzicht in hoe je zelf gedrag kiest en welke keuzes er zijn wanneer je wordt geconfronteerd met een verandering in je professionele toekomst.

 • Hoe blijf je gemotiveerd om het werk goed te blijven doen. Terwijl je weet dat er binnen afzienbare tijd grote veranderingen plaatsvinden?
 • Hoe ga je effectief om met onzekerheid en angst?
 • Hoe ga je effectief om met negativiteit van collega’s? Handvatten die helpen om zo goed mogelijk om te gaan met deze onzekerheid en zoveel mogelijk controle te houden over eigen werk/leven.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de fases die medewerkers doormaken tijdens een verandering. In 4 stappen wordt gewerkt aan de inzetbaarheid en de mogelijkheid van medewerkers bij gedwongen reorganisatie. De 4 stappen zijn:

 1. Acceptatie/bewust wording, ( o.a. model Kübler Ross)
 2. Eigen verantwoordelijkheid,
 3. Mogelijkheden
 4. Concrete actie

Ook is er ruimte om ervaringen te delen waarbij duidelijk wordt dat iedereen zijn eigen manier heeft om met de situatie om te gaan. Bovendien helpt dit medewerkers om hun situatie gemakkelijker te accepteren omdat de ervaringen onderling herkenbaar zijn.  

Resultaten
Medewerkers leggen weer meer de focus op hun eigen werk. Ze voelen zich sterker en onafhankelijker. Ze ondersteunen elkaar op een positieve manier.

 • Versterken van zelfvertrouwen en nemen (weer) verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en leven
 • Actief; medewerkers denken (weer) in mogelijkheden en voelen zich sterker en onafhankelijker
 • Productief; men focust (weer) op het werk en kansen
 • Reductie van weerstand, onzekerheid en stagnatie

Duur:
1 dagdeel

Doelgroep:
Medewerkers, stafleden en middle management. De workshop wordt afgestemd op de verschillende doelgroepen en de organisatiecontext.

Investering:
590 euro per dagdeel. Exc. Btw, incluis materialen en reiskosten trainer.