Wie we zijn

Wilt u als managementteam uw visie en missie kundig uitdragen naar de rest van de organisatie?
Wilt u meer synergie en de eilandjes met bruggen verbinden? Voor meer effectiviteit en samenwerking?
Wilt u dat u professionals zich verder ontwikkelen en met meer rendement hun doelen bereiken?
Wilt u leidinggevende kundiger laten opereren?
Conflicten goed oplossen, vaardigheden versterken? ziekteverzuim laten dalen?

Sinds 1999 werken we voor onze opdrachtgevers aan gegarandeerde goede oplossingen voor gemotiveerde en kundige medewerkers. Op management – staf en uitvoerend niveau.Jarenlange management, coaching- en trainingservaring zorgen ervoor dat wij een goede sparring partner zijn.

In de interactie maken we het onderscheidende verschil door: Ervaring, scherpe intuïtie, inlevingsvermogen en heldere analyse.
De persoonlijke aandacht geeft vergroting van het zelfvertrouwen, effectiviteit en de gewenste impact en resultaten.

Het brede pallet aan goede, creatieve en in de praktijk bewezen werkvormen dagen uit en sluiten aan bij de deelnemers en de context. Bovendien ondersteunen ze de deelnemers om daadwerkelijk de stap te nemen naar de gewenste gedragsveranderingen. Daarnaast krijgen wij van onze opdrachtgevers en deelnemers hoge evaluaties scores namelijk* 8.75.*

Methodieken; Mindfulness, drama/theatermethodieken, Mediation

Wij werken met de gangbare theoretische modellen. Om deelnemers snel uit hun context te halen en hun in de actie te krijgen maken we gebruik van drama/theatermethodieken. Ook gebruiken we mindfulness voor balans en stressreductie. Voor het oplossen en uitwerken van conflicten hanteren we mediation. Theorie dient om het geleerde in een context te plaatsen. De toepassing van methodieken is afhankelijk van de leervraag en gewenste eindresultaten.

R.E.T.

Gedachtes, gevoelens en emoties die remmend werken hangen vaak samen met ideeën die mensen hebben over zichzelf, hun functie, over collegae, over organisaties en de wereld in het algemeen. Onze manier van denken en ons voorstellingsvermogen bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen, opstellen en gedragen. Dit is het uitgangspunt van R.E.T. waarvan de grondlegger Dr. Albert Ellis is.
R.E.T. is een didactische methode om belemmerende ideeën en emoties onder de loep te nemen en aan de realiteit te toetsen in plaats van ze als vanzelfsprekend aan te nemen.
Hierdoor verkrijgt men inzicht in ontstane denkwijzen en patronen. Zowel in eigen gedrag als ook in gedrag van medewerkers. Wij zijn gecertificeerd om onder meer de bovengenoemde methode met succes toe te passen in onze coachings-programma.

Missie: Een constructief en veilig werkklimaat voor bevlogen en kundige medewerkers

Onze missie is om mee te werken aan een veilig werk en leerklimaat. Zodat medewerkers en management optimaal functioneren en leren. Waardoor zij zich ontwikkelen en deze ontwikkeling in praktijk brengen van hun organisatie. Juist in een veilig en constructief klimaat kunnen mensen excelleren.

Managementteams, leidinggevende en medewerkers die vanuit hun kracht en competenties opereren. Om zo meerwaarde te leveren aan de organisatie en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Bevlogen- en kundige medewerkers zorgen voor succes voor hun organisatie en voor zichzelf.

Kennismaken

Uiteraard horen wij graag wat we voor u kunnen betekenen. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is hiervoor een goede optie.
Eduard Bleiksch, Willeke Visser, John Schapendonck, Lucille van de Most, Lieke de Bruijn, Madeleine ten Thij

Methodieken; Mindfulness, drama/theatermethodieken, Mediation

Wij werken met de gangbare theoretische modellen. Om deelnemers snel uit hun context te halen en hun in de actie te krijgen maken we gebruik van drama/theatermethodieken. Ook gebruiken we mindfulness voor balans en stressreductie. Voor het oplossen en uitwerken van conflicten hanteren we mediation. Theorie dient om het geleerde in een context te plaatsen. De toepassing van methodieken is afhankelijk van de leervraag en gewenste eindresultaten.

R.E.T.
Gedachtes, gevoelens en emoties die remmend werken hangen vaak samen met ideeën die mensen hebben over zichzelf, hun functie, over collegae, over organisaties en de wereld in het algemeen. Onze manier van denken en ons voorstellingsvermogen bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen, opstellen en gedragen. Dit is het uitgangspunt van R.E.T. waarvan de grondlegger Dr. Albert Ellis is.
R.E.T. is een didactische methode om belemmerende ideeën en emoties onder de loep te nemen en aan de realiteit te toetsen in plaats van ze als vanzelfsprekend aan te nemen.
Hierdoor verkrijgt men inzicht in ontstane denkwijzen en patronen. Zowel in eigen gedrag als ook in gedrag van medewerkers. Wij zijn gecertificeerd om onder meer de bovengenoemde methode met succes toe te passen in onze coaching-programma.

Bevlogen en kundige medewerkers, een optimale draaiende organisatie

Onze missie is om mensen en organisaties tot hun recht te laten komen door onder meer het creëren van een constructief- en veilig werk en leerklimaat.
Zodat managementteams, leidinggevende en medewerkers vanuit hun kracht en competenties excelleren. Om zo meerwaarde te leveren aan de organisatie en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Bevlogen- en kundige medewerkers zorgen voor succes voor hun organisatie en voor zichzelf.

Sinds 1999 werken we voor onze opdrachtgevers aan gegarandeerde goede oplossingen voor gemotiveerde en kundige medewerkers. Op management – staf en uitvoerend niveau.
Jarenlange management, coaching- en trainingservaring zorgen ervoor dat wij een goede sparring partner zijn voor zowel HRM als (General) Management.

In de interactie maken we het onderscheidende verschil door ervaring, scherpe intuïtie, inlevingsvermogen en heldere analyse.
De persoonlijke aandacht geeft vergroting van het zelfvertrouwen, effectiviteit en de gewenste impact en resultaten.

Het brede pallet aan creatieve en in de praktijk bewezen werkvormen dagen uit en sluiten aan bij de deelnemers en de context. Bovendien ondersteunen ze de deelnemers om daadwerkelijk de stap te nemen naar de gewenste gedragsveranderingen. Daarnaast krijgen wij van onze opdrachtgevers en deelnemers hoge evaluaties scores namelijk 8.75.

Partners
Eduard Bleiksch; strateeg, financiële directeur
Willeke Visser; coach, professionele rollenspeler/acteur
John Schapendonck; Senior Trainer, ontwikkelaar
Lieke de Bruijn; Coach
Lucille van de Most: Senior Trainer