GOEDE EN EFFECTIEVE TEAMCOACHING

In elke ontwikkelingsfase komt een team voor nieuwe uitdagingen te staan. Wisseling in de leiding, samenstelling, doelstelling, werkwijze, tegenvallende resultaten of de overheid doen een zwaar beroep op de prestaties en krachten van elk team en kunnen aanleiding zijn voor teamcoaching.

Afhankelijk van de vraag kan worden gewerkt aan:

  • het omgaan met de consequenties van interne- of externe veranderingen;
  • het duidelijk krijgen van welke stijl van leidinggeven in deze situatie effectief is;
  • het versterken van de wij-beleving en samenwerking tussen de teamleden; het vergroten van onderlinge synergie, een eenduidige visie en doelen creëren;.
  • het verstevigen van de individuele kwaliteiten van de teamleden;
  • het kweken van vertrouwen en respect tussen de teamleden onderling en tussen het team en de leidinggevende.

Teamcoaching maakt bewuste én onbewuste processen in het team zichtbaar. We maken hierbij gebruik van concepten en technieken die het team verder ondersteunen in het realiseren van de organisatiedoelen.
Het resultaat is dat uw team zelfstandig thema’s uitwerkt en nieuwe en duurzame oplossingen vindt. De teamleden leren dit toe passen in de eigen werkcontext.

Tijdens de sessies leren deelnemers welke invloed zij met hun bewuste/onbewuste gedrag hebben op de andere teamleden. Zij ontwikkelen ook meer inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van de andere teamleden. De sterke kanten van het team worden benadrukt en versterkt. Bovendien krijgen ze handvatten en instrumenten aangereikt om deze inzichten snel zelf verder uit te bouwen en hiermee de gewenste resultaten te boeken.
Uiteindelijk is het doel om op een energieke, inspirerende en doelgerichte wijze sturing te geven aan de gewenste resultaten. Teamcoaching vindt plaats in onderling overleg over duur, frequentie en locatie. Dit is uiteraard afhankelijk van de gestelde eindresultaten.

Duurzaam resultaat en patronen doorbreken

Wij helpen uw team om vanuit persoonlijk leiderschap te handelen. Een goede communicatie is essentieel voor een optimaal functionerend team.
Het begint met bewustwording van de interactiepatronen die in het team spelen waardoor het dagelijks functioneren niet effectief is.
Vervolgens leert uw team die patronen duurzaam te doorbreken en er effectiever gedrag voor in de plaats te zetten. Het effect is dat het team weer gaat swingen! En de resultaten halen.